Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel portálu s názvem www.ubytovnalostice.cz: společnost Elbee Mobility s. r. o. se sídlem Moravičany 175, Moravičany, 789 82, IČO: 26157829, DIČ: CZ 26157829, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 27390, tel.: 731 190 737, e-mail: info@elbee.cz.
 2. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická osoba), která si objednává služby nabízené ubytovacím zařízením.
 3. Ubytovací zařízení – vlastník ubytovacích prostor poskytující Zákazníkovi služby dle objednávky.
 4. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

Rezervace ubytování a dalších služeb v ubytovacím zařízení, ceny služeb

 1. Rezervace ubytování a dalších služeb v ubytovacím zařízení a potvrzení této rezervace ze strany ubytovacího zařízení je možné pouze písemně prostřednictvím e-rezervace.
 2. Zákazník, který projeví zájem o služby v ubytovacím zařízení vyplní a odešle formulář a zaplatí cenu objednané služby. Portál www.ubytovnalostice.cz ověří volnou kapacitu v požadovaném termínu a po zaplacení ceny objednané služby Zákazníkem závazně potvrdí rezervaci automatickým e-mailovým potvrzením generovaným příslušným online rezervačním systémem do e-mailu Zákazníka. Tímto je uzavřena ubytovací smlouva.
 3. Cena služby je určována ubytovacím zařízením a její výši a splatnost odsouhlasí Zákazník v odeslaném formuláři. Záloha na objednané služby je splatná ve výši 100 % ceny pobytu, a to po odeslání objednacího formuláře. Záloha na objednané služby se platí přes platební bránu (kartou nebo rychlým převodem).
 4. Nejpozději jeden pracovní den před nástupem na ubytování obdrží Zákazník na svůj e-mail kódy ke schránkám umístěným u vchodu do ubytovacího zařízení, ve kterých budou uloženy klíče od vchodu do ubytovacího zařízení a pokojů.
 5. Ceny za poskytnutí služeb jsou uvedeny včetně DPH. V cenách je zahrnut poplatek, který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou obce. Součástí ceny je i závěrečný úklid pokoje.

Zrušení, změna rezervace v ubytovacím zařízení, odstoupení od Smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování, reklamace

 1. Zrušení potvrzené rezervace (odstoupení od smlouvy) může Zákazník učinit pouze písemnou formou, tj. e-mailem odpovědí na potvrzení rezervace. Smlouva zaniká doručením ubytovacímu zařízení.
 2. Požadavek na změnu rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín se řídí stejným režimem jako zrušení rezervace.
 3. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Ubytovací zařízení má nárok na storno poplatky za těchto podmínek, není-li stanoveno jinak: odstoupení od Smlouvy dříve než 10 dní (včetně) před termínem nástupu na ubytování činí storno poplatek 5 % ceny objednaných služeb; odstoupení od Smlouvy dříve než 3 dny (včetně) před termínem nástupu na ubytování činí storno poplatek 50 % ceny objednaných služeb; odstoupení od Smlouvy méně než 3 dny před termínem nástupu na ubytování činí storno poplatek 100 % ceny objednaných služeb.
 4. Pokud Zákazník nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani neodstoupí od Smlouvy, je smlouva zrušena a storno poplatek činí 100 % ceny objednaných služeb.
 5. Ubytovací zařízení a Zákazník jsou dále oprávněni odstoupit od Smlouvy z důvodu a za podmínek uvedených v občanském zákoníku.
 6. V souladu s ust. § 1837 písmeno j) občanského zákoníku Zákazníkovi jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od Smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.
 7. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých ubytovacím zařízením je možná písemně elektronicky na e-mailové adrese: info@ubytovnalostice.cz nebo korespondenčně na adrese: Elbee Mobility s. r. o., Moravičany 175, Moravičany, 789 82. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co došlo ke zjištění vady. Při reklamaci je potřeba uvést, čeho se Zákazník domáhá.

Platnost a účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2019.

Vzor odstoupení od smlouvy

Můžete použít tento vzor odstoupení od smlouvy.